Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ADC2 WIFI problemer:

ADC2 på ESP32 benyttes blant annet til å regulere spenningen til wifi modulen til ESP32 kortet. Det betyr at dersom du setter pinmode, før du aktiverer WIFI, virker ikke WIFI, og om du gjør det motsatt så virker ikke inn/ utgangen.

GPIO33/32 DEVKIT V1 Opplastningsproblemer:

GPIO33/32 skjuler en krystalloscillator på devkit V1, den er essensiell for opplastning av programvare over USB, så dersom du feks har en servomotor tilkoblet disse portene vil man ikke klare laste opp kode. Seriell monitor kan virke med litt flaks.

Opplastningsproblemer:

Mange billige kina-kopier mangler en kondensator i spenningsregulatoren, derfor kan det være nødvendig å holde nede Boot/ Enable når du starter opplastning av kode.

  • No labels