Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Feedbackspolen tar opp pulstoget fra primærspolen når teslacoilen er i drift. Det blir indusert en spenning i feedbackspolen som er proporsjonal med strømmen gjennom primærspolen. Dette fungerer som "input" for driveren: Driveren setter på spenning (pådrag) når strømmen passerer null.

Produksjon av feedbackspoleFig: Referanse for vikling og merking

Gul = Grå

Grønn = Lilla

For å minimere vill veiving med høyrehåndsregel og lignende, bør spolene vikles etter denne standarden. 

  • Spolene skal være viklet rundt en toroid ferrittkjerne og ha 100 &plusmn 1 viklinger. Man må vikle ganske stramt for å få plass til hundre viklinger.
  • Det mest kritiske er at viklingsretning, farge på ledning og retningspil (merkelapp på spolen) stemmer overens med hverandre i henhold til figuren. Det anbefales å feste ferrittkjernen godt mens du vikler.
  • Etter vikling skal det loddes på ledninger, en gul og en grønn. Før lodding må lakken på kobbertråden fjernes, her kan man bruke en fyrstikk for å smelte lakken og deretter en kniv for å fjerne sot.
  • Ha på en krympstrømpe over hvert loddepunkt (sørg for å isolere mot kortslutning), og deretter en større krympstrømpe rundt begge ledningene.
  • Ledningene skal til slutt kobles i en connector av typen JST 2-pin. Husk krympstrømpe før connector!


Forslag til oppsett med skrustikke og sveisetenger med teip (bruk teip for å unngå å skade ferrittkjernen eller skrape lakken)


Referanse for connector (pass på at fargene går som anvist). Husk krympstrømpe før connector!


Spole med påloddete ledninger


Ferdig spole med krympstrømpe


Spolen installert i driver

  • No labels