Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Work in progress, prosedyre ikke godkjent av styre

Introduksjon

Wazer Water Jet kutter gjennom materialer så harde som stål ved at en vannstråle på rundt 300 bar og sand skytes på materialet. Dersom tallet "300 bar" ikke skremmer deg ønsker jeg sitere manualen til vannjetten, som sier at "Evaluation and management (of a water jet injury) should parallel that of a gunshot injury". Om du fortsatt ikke tar vannjetten seriøst anbefales det å se på bildene som kommer opp når du googler "water jet injury".

Grunnet de seriøse konsekvensene av en ulykke må HMS-prosedyren følges nøye.

Prosedyre

  1. For å få bruke vannjette må bruker ha gjennomgått både dette dokumentet samt Bruksinstruks, Wazeren.
  2. Ta på vernebriller, disse skal være på hele tiden man bruker vannjetten.
    1. Alle som oppholder seg på Mech skal også ha på seg vernebriller så lenge vannjetten er i bruk.
  3. Lokket skal være igjen hele tiden man kutter med vannjetten.
  4. Engangshansker skal brukes når en arbeider i nærheten av karet med vann, da for å feste eller fjerne materiale, tømme bøttene eller gjøre annet vedlikehold.
    1. Dette er for å unngå kontakt mellom evt. sår på hender og vannet i karet som både har sand i seg og som kan være gammelt.

Vedlegg


  • No labels