Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Siden prosjektboksene står fritt tilgjengelig, har ikke Omega Verksted mulighet til å garantere mot f.eks. tyveri. Med andre ord skjer all oppbevaring på OV til syvende og sist på eget ansvar. 

Prosjektboksene er til bruk for alle medlemmer av Omega Verksted. OV tilbyr i utgangspunktet ikke lagring av prosjekter eller andre private eiendeler noe annet sted enn prosjektboksene for medlemmer.

Ein skal ikkje ha eit prosjekt i prosjektboksene meir enn ein månad. Viss ein treng meir tid til eit prosjekt, kan det til dømes lagrast på følgande plassar: I eit av Sct. Omega Broderskaps skap1, skulesekken eller heime2. Nøkkelmedlemmer i Omega Verksted kan og som alternativ ha prosjekter i skuffen sin.

Når ein starter ein prosjektboks, skal ein ta teip3 på , så skrive med tusj4 på (teipen):

  1. Fullt namn5
  2. Start dato → Sluttdato.   PS Ha med årstal
  3. Forklaring på prosjekt

Brudd på desse punkta vil føre til mas, skuldfølelse og til syvende og sist destruksjon6 av prosjekt.

Dersom ein treng utvidelse av prosjektboksabbonement, kan ein sende godt begrunna søknad til kompsjef.


LF på boksregistrering:

  1. Ola Brunost Nordmann, +47 133 71 337
  2.  29. januar 2076 → 29. februar 2076
  3.  Hoverboard


Viske ut skjermen på prosjektboksene:

  1. ta skjermen av boksen(sitter fast med borrlås)
  2. sett den inn i den laserkuttede finerholderen øverst til venstre på hyllen
  3. skjermen vil nulles,

feilgrublisering

i.sjekk at kontaktpunktene i holderen og på baksiden av skjermen treffer hverandre.

ii. er det  knappbatterispenning(3v ish)  mellom nikkelstripsa i holderen?


Fotnoter:

1: Desse skapa kan bestillast av medlemmer i Omega (Ikkje OV), på Omega sine nettsider: https://omega.ntnu.no/lockers.

2: https://google.com/maps/search/home

3: Rom: OV Seksjon: 6 Hylle: 7 Rad: 7 Kolonne: 0, Teipen skap på framsiden av boksen, sånn at ein kan sjå den utan å ta noko ut av hylla.

4: Rom: OV Seksjon: 6 Hylle: 7 Rad: 1 Kolonne: 3

5: Evt namn nok til at Omega Verksted sine nøkkelmedlemmer  veit kven du er og korleis ein får tak i deg.

6: Kastes mest sannsynleg i EL-avfall. Det vil forekomme advarsel både før og når dette skjer.
Batteri til å viske vekk skal ligge i liten sylinderforma boks til venstre på øverste prosjektbokshylle.

  • No labels