Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tonegenerator (tidligere kjent som "Fuck")

Produserte enheter

SNVMontertPlasseringKommentar
010.1(tick)
Første prototype i plastboks avgått med døden
021.0(tick)
Første eurorack type, i 6mm poppel.

  • No labels