Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Teori

Bakgrunn

TBD

Virkemåte

TBD

Versjoner

V0.1 (2014)

Changelog

 1. Skrevet fra bunn til selvetset kort

Errata

 1. Tonen kan henge seg opp.

V0.2 (2014)

Changelog

 1. Bugfixes bonanza

Errata

 1. Utestet
 2. Kildekode tapt

V1.0

Release: 2016-10-19

Changelog

 1. Fjernet midi funksjonalitet (flyttes til eget kort)
 2. Skrevet FW fra bunn

Errata

 1. Debug out og optisk ut et byttet om (Står feil tekst i skjema og silk)
 2. Signalet er invertert
 3. Hex enkoder velgerne er logisk byttet om (S1 hører til IO 1, og S2 hører til IO 0)


 • No labels