Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Spec

4U (17,78cm) Høy
mindre enn 45cm bred (44cm)
Delt i flere deler:
Venstre side
Kortmatrise LEDS
Kortmatrise resten
Høyre side

Kortmatrisefelt:
Bruker hele høyden
1FU per kort i signalbakplanet (1FU = høyden på høyeste element i matrisa (interruptknappen))

Pr. FU:
5 LEDS:
Rød: Kort mangler
Rød: Feil
?: Knappeled
Rød/Grønn: Status
Knappled: Interrupt

Navnefelt

Kontrollpanel
Inneholder brytere og potmetere avhengig av kortbehov

Felt for kraftplanet:
3 LEDS for hvert kort i kraftbakplanet
Rød: Kort borte
Rød: Feil
Grønn: OK


Display:
?: Spenning utgangstrinn
Analog: Strøm ut
?: Driftstimer x2?

Effektknapper:
Nødstoppbryter: Nødstopp (i serie med spenning inn)
Dekselbryter: Master på (i serie med spenning inn)
Fjærbelastet vribryter: Effektforsyning klar
Nedsenket momentærbryter: Effekt på
Soppmomentærbryter: Effekt av


  • No labels