Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Teori

Bakgrunn

TBD

Virkemåte

TBD

Versjoner

V0.0 (2009)

Changelog

 1. Laget av Dewald De Bruyn

Errata

 1. Ingen

V0.1 (2014)

Changelog

 1. Kokt fra 2009 design
 2. Flyttet til eget kort x2

Errata

 1. Burde hatt svak pull down på inngangene for å unngå flytende signal

V1.0

Release: 2016-10-19
Antall: 10

Changelog

 1. Bakplanifisert

Errata

 1. Burde hatt svak pull down på inngangene for å unngå flytende signal
 2. Flybackdiodene (D1 og D5) er snudd (Antageligvis feil med OVLib)

V1.1

Release: TBD

Changelog

 1. Fikset flybackdiodene i OVLib og snudd de tilbake riktig vei i utlegget
 2. Lagt til 1MOhm pulldown på inngangene
 3. Fjernet 531 prefikset fra designatorene, det er implisitt at de sitter på TK531

Errata

 1. Ingen


Produserte kort

SNVMontertDioder korrekt vei?Pull down motstand?
Sprengt?PlasseringKommentar
?0.0(tick)(tick)(error)

2009 Driver
?0.1(tick)(tick)(error)
(error)TeslaskuffenSprengt
?0.1(tick)(tick)(error)
(error)TeslaskuffenSprengt
?0.1(tick)(tick)(error)

2014 Driver
?0.1(tick)(tick)(error)

2014 Driver
011.0(tick)(error)(tick)
(error)Teslaskuffen

Sprengt, Montert 10MOhm pull down

021.0(tick)(error)(tick)
(error)TeslaskuffenSprengt, Montert 10MOhm pull down
031.0(tick)(tick)(error)

TK500 SN:01Snudd flybackdioder
041.0(tick)(tick)(error)

TK500 SN:01Snudd flybackdioder
051.0(tick)(error)(error)

Teslaskuffen
061.0(tick)(error)(error)

Teslaskuffen
071.0(tick)(error)(error)

Teslaskuffen
081.0(tick)(error)(error)

Teslaskuffen
 • No labels