Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Man betaler per Omega Verksted har et utvalg av materialer til kutting i laserkutteren, slik som gjennomsiktig akryl, kryssfiner, og papp. Disse ligger i hyllene på Smia (rommet til laserkutteren).

Materialet kan kjøpes i enheter på 10cm x 10cm kvadrater man bruker. Priser per 10x10cm Enhetspriser for forskjellige materialer er listet her:

...