Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Linux manual

...

 1. Sørg for at du er koblet til nettverket OmegaV.
 2. I innstillinger, gå til skrivere og skannere.
 3. Trykk på "Legg til enhet", og hvis ikke enheten med navnet LBP663C dukker opp, velg "legg til manuelt".
 4. I vinduet som popper opp velger du følgende:
 5. I det neste vinduet skriver du inn IP-adressen til printeren (http://129.241.205.183:80/wsd/mex). På enhetstype velg "Identifiser automatisk".
 6. Trykk på neste. Forhåpentligvis klarer PC'en din å finne printeren og du er good to go!

Tilkoble printer til PC med Linux

 1. Sørg for at du er koblet til nettverket OmegaV.
 2. Sørg for at printeren er på for å kunne finne den automatisk.
 3. Last ned CUPS-driverene til printer. De finnes ikke i systemet by default.
  1. Arch/Manjaro: last ned canon-cque fra AUR
  2. Ubuntu/Debian/Fedora: last ned CQue DEB/RPM Driver (avhengig av systemet) fra: https://www.canon-europe.com/support/consumer_products/products/printers/laser/i-sensys-lbp663cdw.html?type=drivers&language=en&os=linux%20(64-bit)
 4. I system-config-printer (eller lignende) Add Printer vindu:
  1. Network Printer → Find Network Printer
   1. Image Added
  2. Velg "Canon LBP663C"
   1. Image Added
  3. Trykk "Forward" til du er ferdig