Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Først bruker du ssh for å komme deg inn på maskinen. Deretter bruker du sm for å spille av videoen med en link. Eksempel på bruk:

sm https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ