Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Children display

...

Det er også behov for å kaste fra seg søppel og å høre på musikk. Da er en gammel vasketralle blitt bygget om til en utilityvogn.

Children Display