Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

I denne perioden får man opplæring i drift av OV, og får prøve seg på ulike arbeidsoppgaver i styret. Man får muligheten til å være på OV bak lukket dør dersom det er stengt, men får ikke tilgang til å åpne døren eller å holde åpent. Man får ikke et formelt ansvarsområde med en gang, men går gjennom en generell opplæringsperiode. "Normert tid" for prøveperioden er ett semester.

Noechelmedlem

Etter ferdig prøvemedlemsperiode, blir man Noechelmedlem. Dette innebærer at man får tilgang til å åpne dørene til OV, samt at man representerer OV overfor brukernevanlige medlemmer. Når man blir Noechelmedlem blir man medlem av en av de ovennevnte komitéene. Dette innebærer at man får et mer konkret ansvarsområde, som man vanligvis kan velge selv. Man kan fortsatt bidra til arbeidet til andre komitéer. 

...

I noen tilfeller gjør vi unntak her, dersom du gir inntrykk av å være superengasjert. Det kan imidlertid hende du ikke oppnår Pang!-status i et slikt tilfelle. Ved høyt engasjement og manglende mulighet til å fullføre fem aktive semestre, kan enkelte oppnå pang!-status etter fire semestre. Merk at det er åpent for å fortsette å være aktiv selv om man slutter å være student.

Statutter

View file
nameOV_Statutter_04_03_2019.pdf
height250