Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Se EDB-området for for utfyllende dokumentasjon om EDB-drift. Ikke lag artikler under denne, i stedet link til relevant informasjon på det området.
Her legges i stedet brukerguider, retningslinjer for brukere, osv.

EDB-komitéen har ansvar for administrasjon av OVs IT-systemer.

...