Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Warning
Siden prosjektboksene står fritt tilgjengelig, har ikke Omega Verksted mulighet til å garantere mot f.eks. tyveri. Selv om OV stiller med hengelåser på prosjektskapene står de fritt tilgjengelig utenfor OVs lokaler. Med andre ord skjer all oppbevaring på OV til syvende og sist på eget ansvar. 

Prosjektboksene Prosjektskapene er til bruk for alle medlemmer av Omega Verksted. OV tilbyr i utgangspunktet ikke lagring av prosjekter eller andre private eiendeler noe annet sted enn prosjektboksene prosjektskapene for medlemmer.

Ein skal ikkje ha eit prosjekt i prosjektboksene meir enn ein månad. Viss ein treng meir tid til eit prosjekt, kan det til dømes lagrast på følgande plassar: I eit av Sct. Omega Broderskaps skap1, skulesekken eller heime2. Nøkkelmedlemmer i Omega Verksted kan og som alternativ ha prosjekter i skuffen sin.

Når ein starter ein prosjektboks, skal ein ta teip3 på , så skrive med tusj4 på (teipen):

 1. Fullt namn5
 2. Start dato → Sluttdato.   PS Ha med årstal
 3. Forklaring på prosjekt

Brudd på desse punkta vil føre til mas, skuldfølelse og til syvende og sist destruksjon6 av prosjekt.

Dersom ein treng utvidelse av prosjektboksabbonement, kan ein sende godt begrunna søknad til kompsjef.

LF på boksregistrering:

 1. Ola Brunost Nordmann, +47 133 71 337
 2.  29. januar 2076 → 29. februar 2076
 3.  Hoverboard

Viske ut skjermen på prosjektboksene:

 1. ta skjermen av boksen(sitter fast med borrlås)
 2. sett den inn i den laserkuttede finerholderen øverst til venstre på hyllen
 3. skjermen vil nulles,

feilgrublisering

i.sjekk at kontaktpunktene i holderen og på baksiden av skjermen treffer hverandre.

ii. er det  knappbatterispenning(3v ish)  mellom nikkelstripsa i holderen?

Fotnoter:

1: Desse skapa kan bestillast av medlemmer i Omega (Ikkje OV), på Omega sine nettsider: https://omega.ntnu.no/lockers.

2: https://google.com/maps/search/home

3: Rom: OV Seksjon: 6 Hylle: 7 Rad: 7 Kolonne: 0, Teipen skap på framsiden av boksen, sånn at ein kan sjå den utan å ta noko ut av hylla.

4: Rom: OV Seksjon: 6 Hylle: 7 Rad: 1 Kolonne: 3

5: Evt namn nok til at Omega Verksted sine nøkkelmedlemmer  veit kven du er og korleis ein får tak i deg.

6: Kastes mest sannsynleg i EL-avfall. Det vil forekomme advarsel både før og når dette skjer.

Batteri til å viske vekk skal ligge i liten sylinderforma boks til venstre på øverste prosjektbokshylle

Hvordan få prosjektskap

Ta kontakt med et styremedlem som kan registrere et til deg. Du må oppgi navn, epost og hvilket prosjekt du ønsker å registrere prosjektet på. 

Regler for prosjektskap (kortversjon)

Something somethin 2 semestre, ikke farlig materiale slik som definert under, OV reserverer seg retten til å kaste uten forvarsel dersom reglene under ikke overholdes.

Regler for prosjektskap (fullversjon)

 • Skap lånes for opp til ett skoleår (to semestre) om gangen. 
  • Fornying av skap er begrenset til maks 2 ganger per prosjekt, tar det lengre tid en dette og ikke jobbes med bør det kanskje oppbevares hjemme. 
 • En person kan låne maks 2 skap til private prosjekter.
  • OV-prosjekter er unntatt denne regelen, men man skal unngå at døde OV-prosjekter tar opp plass hvis de ikke jobbes med aktivt.
 • Skapene tømmes hver sommer så lenge ikke låntaker aktivt fornyer lånetiden.
  • Det sendes ut varsel rundt starten av eksamenstiden med frist til slutten av eksamensperioden. Dersom skapet ikke er tømt eller fornyet innen dette blir det sendt ut en purring og skapet tømmes en uke etter dette.
 • OV tar ikke ansvar for innholdet i skapet så ting lagres på eget ansvar.
 • OV reserverer seg retten til å åpne skap der det mistenker brudd på regelverket.
 • Det er ikke mulighet til å på egenhånd bytte lås på skapene. 
 • Alle skap på utlån skal være assosiert med et spesifikt prosjekt.
  • Det er mulig å bruke det lånte skapet til flere prosjekter, men dersom det registrerte prosjektet er ferdigstilt skal man avslutte låneforholdet og eventuelt registrere skapet på et annet prosjekt.
  • Skap med innhold men uten registrert aktivt prosjekt vil også tømmes, og dette kan skje uten forvarsel utenom den vanlige varslede ryddingen.
 • Innhold i skapet skal være i henhold til Norsk lov og oppbevares i henhold til gjeldende forskrifter
 • Det kan ikke oppbevares farlig materiale i skapene.
  • Li-Ion batteri med energikapasitet på mer enn 18Wh må oppbevares i egnede batteriposer/bokser Dette tilsvarer to løse 18650 celler med kapasitet på 2500mAh.
  • Oppbevaring av slike batterier med total energikapasitet over 100Wh er ikke tillatt. Utregning av wattimer for dine batteri kan du gjøre her.
  • Unntatt disse grensene er batterier i hele CE-merkede produkter.
  • Batterier skal oppbevares på en forsvarlig måte som forhindrer kortslutning eller varmgang.
  • Farlige kjemikalier, eksempelvis brannfarlige eller etsende, skal ikke oppbevares. Ved usikkerhet, kontakt styret.
 • For at OV-prosjekter skal få prosjektskap kreves det at det opprettes en Confluenceside for prosjektet slik at andre kan følge med og involvere seg.
 • Etter skapet er ferdig lånt skal kodelås resettes til kode vedlagt i varselet, slik at livet blir enklere for nestemann.
 • Brudd på reglementet kan medføre utkastelse fra skap med en måneds frist for utflytting. Etter en måned sendes det ut en purring og skapet tømmes en uke etter dette.
  • Dersom regelbrudd inneholder farlige materialer kan dette fjernes umiddelbart. 
 • Når et skap tømmes etter de overstående reglene overdras eierskapet av innholdet til Omega Verksted. Det kan ikke forventes å få tilbake innhold etter dette. 


Info

OV avvikler prosjektboksene inne i på verkstedet, dersom du har noe lagret der må dette flyttes ut i prosjektskap.