Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Start med å OPNE VINDUET! Under bruk skal det ytterste vinduet vera opent, mens det innerste (med røret gjennom) skal vera lukka. Fest vinduet i åpen posisjon med stormkroken.
 2. Finn ut kor Nødstopp-knappen er, den er stor, raud og rund. Denne skal du trykke på dersom noe går galt, eller generelt hvis du blir (ikkje-positivt) overrasket.
 3. Deretter plugg Bodor til straum ved å trykke den store grønne knappen oppå arkivskapet. Dette vil også skru på vannkjøleren.
 4. Deretter sjekk etter at trykkmåleren(manometeret) oppå laserkutteren stabiliserer seg i det markerte hvite grønne feltet (helst rundt 0.6-0.7 bar). Ved kutting av tykke plater (>=8mm) skru opp lufttrykket til 1.1 bar, husk å justere ned igjen når du er ferdig.
 5. Når ein trykker på påknappen (metallsymbol øverst til høgre på Bodor) vil laseren først bevege seg mot øverste høgre hjørne, kor den skal kalibrere seg.
 6. Finn eit materiale som du kan kutte. Vær 100% sikker på at det ikkje produserast giftige gasser av å kutte/gravere dette matrialet. Referer til seksjonen "Materialer og Parametre" over. Dersom plast, og du ikke er 100% sikker på innholdet er det forbudt å kutte dette. Spør viss du er usikker. 
 7. Opne det gjennomsiktige topplokket til Bodor. Det er tungt, pass på å ikke slippe det.
 8. Legg materialet under laserhovudet, som oftast oppå dei svarte metallbjelkene. (bør dokumenterast her om når og korleis legge ting under bjelkene) Laserhovudet skal skal vere 8mm over elementet som skal kuttast/graverast. Det fulgte 8mm høge plastbrikker med Bodor.
 9. Hold laserhovudet fast, sånn at det ikkje faller av under neste steg. 
 10. Skru på ringen rundt laserhovudet for å løsne det. For å løsne, skru med klokken sett ovenfra. 
 11. Plasser den 8mm tynne plastbrikka mellom laserhovudet og materialet du skal gravere/kutte. 
 12. Senk laserhovudet til det hviler på plastbrikka og stram ringen du løsna tidlegare. Ikke stram for hardt.
 13. Rydd på plass den 8mm tynne plastbrikka. 
 14. Laseren starter i det grønne hjørnet i figuren på RDworks. Dette vil være et ytre hjørne av figuren din, hvilket av dem avhenger av konfigurasjon og vises i programmet.
 15. Sørg for at materialet du skal kutte utnytter dette for å ikkje sløse bort unødvendig materiale viss det skal kuttast, eller at graveringa treff der du vil gravere.
 16. Lukk det gjennomsiktige topplokket når materialet er optimalt plassert.
 17. Det går nå ann å flytte laserhovudet ved å bruke pilknappane på Bodor.
 18. Skru på vifta ved å trykke på vifteknappen som er på sida av/på-knappen. 
 19. Gjer eit testkutt for å sjekke at parametra stemmer! En 1x1cm firkant er passeleg.
 20. I RDworks kan du nå trykke "Start" for å starte å printe. Den vil starte med en gang.
 21. Ikkje forlat Bodor utan tilsyn under gravering/kutting.
 22. Når du er ferdig med å kutte, vent til all røyken har blitt sugd ut før du åpner lokket, kost opp alt avkapp som ligger igjen i laserkutteren, og kast dette i den røde søppelkassen.

...