Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

SNVVisuell sjekkDemodulatorBærebølgedeteksjonInterrupt LEDStatus LEDPlasseringKommentar
11.0(tick)(tick)(warning)(tick)(tick)TK500 SN:01Hacket til delvis bærebølgedeteksjon
21.0(tick)(tick)(error)

TK500 SN:02
31.0(tick)ØysteinIkke testet


Logg

????-??-?? SN:01 og 02, lagt til en svak pull up fra TP6 til VCC_P5V0, dette hjelper utgangen fra filteret akkurat nok til å nå terskelen på bufferet på utgangen.

...