Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: la til kretsskjema av gitarboksen.

...

Omagaband gitarist Viktor Aase har lagd en hjemmemekka forsterkerkrets for å koble gitar på teslacoilen. Denne består av en opamp og to potmetere, samt en optokobler for å isolere gitaren fra støy (som hovedsakelig kommer fra fuck) og unngå jordfeil. Dette virker også å fjerne problemet med kiling i fingrene til gitaristen (så var det ikke induksjon fra teslaen likevel?). Per 04.10.21 har Viktor designet et kretskort for å erstatte den hjemmemekkede forsterkeren som skal loddes opp i nærmeste framtid. Forsterkerkretsen kobles i unfuck (evt fuck) med vanlig audio-jack. På unfuck må man da bruke effektslideren litt aktivt for å passe på at man ikke griller kabelen mellom coilen og driveren, bruk størrelsene på lynene som referanse. Man må også justere på potmeterene i Omega band sin forsterkerkrets slik at signalet inn i unfuck har riktig spenningsnivå (per 15.11.21 krever unfuck veldig høy inngangsspenning på jacken, ca 3.5V, dette skal endres). 

Image Added

Kretsskjema av preamp-til-fuck-boksen, tegnet for å reparere den noen timer før Phaestum.

For å koble gitaren til både teslacoilen og en gitarforsterker uten å få massive mengder støy i gitarforsterkeren måtte det kobles en forsterkerpedal mellom gitaren og den hjemmemekka forsterkerkretsen. 

...