Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Skjermmatrise som henger på EL0. 20 skjermer. 20 Rasperry Pi 1 B+. 4 gigabit switcher. 1 x86 maskin.

Systemet følger mester-slave hierarki. Mester finnes på indigo.ed.ntnu.no og denne lager et subnett hvor slavene er koblet til. Se mer informasjon på git eller følgende chart

Image Added
Software: https://git.omegav.no/ov/ovskjerm_scripts

HW: https://git.omegav.no/ov/ovskjerm_scripts