Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Gå inn på https://www.omegav.ntnu.no/avrkurs og last ned Makefile for MacOS (I software-kolonnen til høyre)
 2. Åpne et terminal vindu i den mappen Makefilen ligger i
 3. Skriv: make install

 4. Skriv: Y (stor y!!!!!)

 5. Kopier Makefilen og legg den i hver oppgavemappe
 6. Progge progge progge :)
 7. For å flashe: Åpne oppgavemappen i terminal
 8. Skriv: make
 9. Observer: lights that go blink if(!(blink)){cry;}


Tildigere deltagere:

Image RemovedImage Added

"AVR-kurset har gitt meg glattere hud!" - Tor

...