Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Inspeksjon kan gjerne begynne ca 19:00
 • Det antas at de fleste robotene er klare til konkurranse ca 19:30.
 • Inspeksjon må være ferdig til konkurransestart, 20:00
 • Under hinderløype og kampturnering kan fagdommerne observere robotene og ta notater
 • Etter kampturneringen skal fagdommerne kommunisere poengtildelingene for de ulike robotene til arrangørene fra OV. Forhåpentligvis har de relevante personene allerede kontaktet deg allerede eller gitt deg et skjema å fylle inn poeng på.
  • Det er best om det ikke tar veldig lang tid fra slutten av kampturnering til poengene avgis.
 • Etter at totalsummen er regnet ut og vinneren er annonsert, er det offisielle arrangementet over. Dette er normalt mellom 22:00 og 23:00. Etterpå er det vanligvis "alle mot alle"-robotkamper og generell mingling/lek.