Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: la til åpning og stenging av vannkranen

...

Så du vil etse et kretskort? På OmegaV kan du lage både ensidige og tosidige kort. Det er noen fallgruver man kan møte på i prosessen. Se under for mer informasjon.

Fremgangsmåte

 • Åpne den røde kranen ved siden av etsen. Parallell med vannstrømmen = åpen
 • Slå på etsemaskinen (knappen til venstre på panelet). Den trenger litt tid på å varme seg opp.
 • Legg kortet i det venstre badet (fremkalleren) i så mange sekunder som påskrevet.
 • Ta ut kortet, vask det i vasken ved "etsen". Nå skal det ha en rosalignende farge og du skal tydelig se hvor kortet er blitt belyst.
 • Legg kortet i det høyre badet (etsebadet) i så mange sekunder som påskrevet. Det kan godt være du må la det ligge lenger, dette er normalt. Kortet er ferdig etset når alt rosa er borte. Kortet bør ikke ligge for lenge, da det gjør resten av kobberet tynnere. Sjekk minst hvert 10. minutt om du går på overtid.
 • Ta ut kortet, vask det i vasken ved "etsen".
 • Vask kortet med tørkepapir dynket i rødsprit. Husk å skru på korken på rødspriten etter bruk.
 • Du er ferdig! Nå kan du sette inn via-hull om du trenger det. Se tilhørende wiki-side for dette.
 • Steng den røde kranen etter bruk. Parallell med veggen = lukket.

Materiell

Transparent 

Belysningsmaskin 

...