Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dispenseren er leid ut til OV som del av en avtale med Jacobs Douwe Egberts. Denne innebærer ikke noe leieavgift, men krever at vi kjøper en viss mengde kaffe i året som er langt mindre enn det faktiske forbruket. Vi får dessuten 25% rabatt som del av NTNUs rammeavtale med JDE. Dette innebærer dessverre at vi må kjøpe en bestemt type kaffe (Smooth Roast Intensity 3 as of 2018)

Modellen vi har er "Cafitesse 50" (Mulig vi har en gammel modell)