Finnes i giftskap

loddepasta
flux for lodding av stål
kjølepasta
electric paint
curing solder mask ink
solder ball
flux pulver
div sand
fotosensitiv lakk
anti-static fluid
vegetable glycerin
lim
kjøle-spray
graphite powder
lim til bruk I loddeovn
trykkluft/loddepasta dispenser
sprøyter/nåler

frysepose

fjas