Åpne terminal (cygwin eller windows sin innebygde termin). Dersom det står ink er man SSHet på ink. Skriv vncDisplay for å starte VNC på Ink. Gå deretter inn på vnc viewer på windows-maskin og koble til ink.ed.ntnu.no. Dersom du ikke har passord, spør noen i EDB eller andre styremedlemmer, det er nokså standard.

  • No labels