Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Gjelder lakkert kobbertråd til spolevikling. Dette er spesialisert og noenlunde vanskelig å få tak i fra vanlige elektroleverandører.

Alibaba er vanligvis billigere, men kan erfaringsmessig (anekdotisk) ende opp på ca samme pris dersom man skal ha rask frakt. Norske leverandører har en tendens til å gi rabatt til studentorganisasjoner, så fremt de gidder å ha oss som kunde.

Norske leverandører

Elektroskandia ← Prøv her neste gang

OVs kundenummer: 63621

Minimum 22kg. Ser ut til å være mye billigere enn ElisElektro, selv etter rabatt (Elis er egentlig produsent og ikke distributør)

tilbud@elektroskandia.no

ElisElektro

Mulighet for å handle på "diverse kundenr". Minimum 22kg. Ga 50% rabatt på pristilbud (fortsatt ikke billig though)

post@eliselektro.no

(Onninen)

Må søke om konto, ga ikke inntrykk av å ha lyst til å selge til oss.

onninenpost@onninen.com

  • No labels