Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Det finnes en hazer som kan brukes i arenaen når ventilasjon er koblet på. Den nåværende vifta lager nok undertrykk til at røyken ikke siver ut i rommet. Vær OBS på om utluften fra vifta er skikkelig tettet i utgangen i vinduet, hvis ikke kommer røyken tilbake der. Siden ventilasjonen i Elbygget trekker innover og opp i glassgården.


  • No labels