Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

Work in progress, prosedyre ikke godkjent av styre

Bruk av vannjetten krever gjennomgang av både dette dokumentet og HMS-instruks, Wazeren.

Design Files

Wazer accepts .svg or .dxf. You will have to make these yourself, you could for instance use Inkscape.

Prosedyre

 1. Sjekk om materialet kan kuttes.
  1. Link til liste over materialer og parametre.
 2. Lag design.
  1. Gjøres i valgfritt vector-redigeringsprogram.
  2. Pass på doble streker.
  3. Eksporter som .svg.
 3. Lag design i WAM.
  1. Snakk med noen i styret for å logge deg inn på OV sin WAM-konto.
   1. For styret: login info ligger i bitwarden.
  2. Husk riktige kutteparametre.
  3. Rutenett i WAM matcher rutenett på "cut-bed"-en i virkeligheten, så noter deg plasseringen.
  4. Se eget dokument for bruk av WAM.
 4. Overfør output fra WAM til SD-kort.
  1. Snakk med noen i styret for å låse SD-kortet ut av safen til deg.
 5. Ha på deg vernebriller og gummihansker.
 6. Skru på vanntilførsel.
 7. Sett SD-kort inn i vannjet.
 8. Skru på vannjet. Bryteren er på undersiden nede til høyre oppunder dekselet. (Nødstoppen er ikke en av/på bryter!)
 9. Tøm bøtter som står på cut-bed i egen merket søppelkasse

  og plasser dem ned i slots.
 10. Legg materiale på riktig sted og skru fast med skruer som ligger i "Wazer stuff" skuffen.
   
  1. Pass på at skruer er plassert slik at vannjet ikke kræsjer med skruene under kutting.
 11. Lukk lokket.
 12. Velg "select cut-file" på skjermen.
 13. Følg instruksene til du kommer til menu som på bilde (bilde).
  1. Her kan du få beskjed om å tømme bøtter med waste sand og fylle på ny sand
   1. Fyll på granat i hopperen.
 14. Velg "dry run" og bemerk at vannjetten ikke koliderer med noen skruer imens den beveger seg.
  1. Flytt skruer som skaper problemer.
 15. OM LOKKET IKKE ER LUKKET, LUKK DET NÅ.
 16. Velg "cut"?.
 17. Vannjetten begynner nå å kutte materialet, forlat ikke rommet imens den holder på.
 18. Pass på følgende: 
  1. Først vil vannjetten kutte på samme sted for å komme gjennom materialet, det står "piercing" på displayet.
   VID_20200922_211254.mp4
  2. Når vannjetten er kommet gjennom skal det begynne å kutte. Pass på at du da ikke observerer vannsprut ut til siden (omformuler) som på bilde (bilde).
  3. Litt kjipt å måtte gjenta det som allerede står på side 70 i manualen, kanskje bare referere dit?
 19. Når kuttet er ferdig og det står "" på displayet, åpne lokket og fjern materialet og stykket ditt.
 20. Gjør følgende nedstegningsprosedyre:
  1. Hev nozzle, lukk lokket, tank cleaning cycle. Ikke tøm bøttene etter tank cleaning cycle men se punkt d.
  2. Lukk vanntilførsel.
  3. Skru av vannjetten.
  4. Åpne lokk, sett bøtter oppå cut bed og la lokk stå oppe. Dette for at vannet skal renne av granaten i bøttene slik at vi ikke fyller avfalsdunken med unødvendig vann.


 • No labels