Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Først bruker du ssh for å komme deg inn på maskinen. Deretter bruker du sm for å spille av videoen med en link. Eksempel på bruk:

sm https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ
  • No labels