Grease søylebor
Kort om prosedyren, hvorfor skal man utføre den?

Estimert tidsbruk: 10 minutter

Utstyrsliste

  • Greasepistol
  • Engangshansker

Fremgangsmåte

  1. Finn frem relevant utstyr, ha på deg engangshanskene
  2. Punkt 2 


Figurer?

  • No labels