Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

På Internet køyrer spotifyd.

Denne skal automatisk starte ved oppstart.
Om dette ikkje er tilfellet, kan ein starte den med

systemctl --user start spotifyd.service


For å stoppe spotifyd  kan ein

systemctl --user stop spotifyd.service
  • No labels

1 Comment