Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mølle, eller Mil er et brettspill.

For å fortsette utviklingen av kurs i Fusion 360 ble det laget et fungerende spill til bruk på OV.

Spillet er et taktisk spill for to personer, hvor hver av spillerne gjennom utplassering og flytting av spillerbrikker på spillebrettet, skal forsøke å få fjernet så mange av motspillerens brikker at denne ikke lenger er i stand til å forsvare seg. For å få fjernet en av motspillerens brikker må man få tre på rad langs en av strekene på spillebrettet. Når en spiller kun har to av de opprinnelige ni brikkene sine igjen har den andre vunnet, da den første ikke lenger er i stand til å få tre på rad. Wikipedia


Regler:

  • Hver spiller har 9 brikker som kan legges ut på brettet etter tur.
  • Det kan legges brikker alle steder der to eller flere linjer møtes.
  • Brikkene kan flyttes rett frem og tilbake etter linjene. Her er ingen terning, så hver spiller har et hopp per gang.
  • Får en lagt tre brikker på rad, kalles det mølle, og en har rett til å ta vekk en brikke fra motstanderen. Brikker som blir tatt, går ut av spillet. 
  • Med mindre alle brikker ligger i mølle, er det ikke lov å ta brikker fra motstanderens mølle.
  • Når en av partene har bare tre brikker igjen, kan deltageren hoppe fritt. 
  • Den som har bare to brikker igjen, eller ikke lenger kan flytte sine brikker, har tapt spillet.


Utvikling av spillet:

Spillbrettet og brikkene ble designet i Fusion 360 for å lages med laserkutting og 3D-printing. Filene ligger på OVs Autodesk team så hvis du ønsker å se kan du finne de der. 

Spillet ble ferdigstillt* i februar 2022

Brettet ble laserkuttet i 4mm finér og 3mm mdf og mangler per dags dato kun hengsler for å holde lokket på plass. Brikkene skulle printes med sda printeren vår, men grunnet utfordringer med cupping ble de printet med FDM printere. Magneter er plassert inn for å holde brikkene på plass. Som kan sees i bildet under er brettet ganske tradisjonelt i utseende, men designet er laget slik at det lett kan fjases til. Ved å bytte ut mdf platen med akryl og lage støtteplaten under med hull kan hulrommet under spilloverflaten fylles med leds og annet gøy.


Budsjett for prosjektet
HvaSum
Filament/resin80
MDF70
Finér310
Magneter50
Hengsler150


Totalt660
  • No labels