Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

På CoE har vi en Canon printer av typen LBP663C som er til å skrive ut diverse ting som ikke er skoledokumenter.

Tilkoble printer til Mac

 1. Sørg for at du er koblet til nettverket OmegaV.
 2. Den skal komme opp automatisk  med navn LBP663C.

Tilkoble printer til PC med Windows

 1. Sørg for at du er koblet til nettverket OmegaV.
 2. I innstillinger, gå til skrivere og skannere.
 3. Trykk på "Legg til enhet", og hvis ikke enheten med navnet LBP663C dukker opp, velg "legg til manuelt".
 4. I vinduet som popper opp velger du følgende:
 5. I det neste vinduet skriver du inn IP-adressen til printeren (http://129.241.205.183:80/wsd/mex). På enhetstype velg "Identifiser automatisk".
 6. Trykk på neste. Forhåpentligvis klarer PC'en din å finne printeren og du er good to go!

Tilkoble printer til PC med Linux

 1. Sørg for at du er koblet til nettverket OmegaV.
 2. Sørg for at printeren er på for å kunne finne den automatisk.
 3. Last ned CUPS-driverene til printer. De finnes ikke i systemet by default.
  1. Arch/Manjaro: last ned canon-cque fra AUR
  2. Ubuntu/Debian/Fedora: last ned CQue DEB/RPM Driver (avhengig av systemet) fra: https://www.canon-europe.com/support/consumer_products/products/printers/laser/i-sensys-lbp663cdw.html?type=drivers&language=en&os=linux%20(64-bit)
 4. I system-config-printer (eller lignende) Add Printer vindu:
  1. Network Printer → Find Network Printer
  2. Velg "Canon LBP663C"
  3. Trykk "Forward" til du er ferdig
 • No labels