Intro

Flere av skuffene på OV er koblet til tastaturet på Jakt, som er serveren som kjører prosjektoren. 

Planen er å etterhvert ha et helt layout av et keyboard på skuffene.

Tastatur

Layout

NavnRSopenclose
Torbjørn82arrow_up
Vlad70arrow_left
Kant90arrow_right
Morten91c
Torjus100space
Jakob81xz
Einar51.periodcomma


How to


ssh medlem@internet.ed.ntnu.no
ssh japp
cd skuffer/open/
#if no symlink
ln -s RXSX.py name.py
vim name.py
#add the following code in the script, x presses the x key on the keyboard
client.send("jakt", "SkufferKeyboard.py x")

High Score


NameScore
Einar15220
Heidi5624
Jakob4278
May1314
PA736