LA1OHM (Lima Alpha One Oscar Hotel Mike) er kallesignalet til Omega Verksted på Amatørradio-fronten. Per november 2018 kan vi sende og motta på 2m bandet (144-146 MHz) både på FM og SSB. Denne er åpen for bruk av alle medlemmer av Omega Verksted som har gyldig radioamatørlisens. For å bli radioamatør i Trondheim, kan man henvende seg til LA1K Akademisk Radioklubb (ARK på Samfundet) eller til LA2T, Trondheimsgruppen av NRRL (Norsk Radio Relæ Liga). Radioen vår er stasjonert på nye OV foran vinduet til venstre.

Icom IC-260E

Spesifikasjoner på vår radio


Før bruk2m kvartbølgeantenne

Bruk for nybegynnere


Bruk med repeater (eksempel for LA7RR, repeateren på Gråkallen)