Use protective gloves and eye protection during handling of the etching process!

Vi har en ~42μm (600dpi) fotolitografiprosess for kretskortproduksjon. Den består av en laserprinter, en belysningsmaskin og et syrebad.

Ets

Så du vil etse et kretskort? På OmegaV kan du lage både ensidige og tosidige kort. Det er noen fallgruver man kan møte på i prosessen. Se under for mer informasjon.

Fremgangsmåte

Materiell

Transparent 

Belysningsmaskin 

How to use the etching machine follow steps 1-5 (If extra cleaning is nessesary for your project do step 6)

 1. Put on safety glasses
 2. Turn on the etch in mech.
 3. Put your lighted photoresist in the left chamber(developer) of the etch for 10-40 seconds.
 4. Remove it and clean it with water in the middle chamber(water wash)push button for water.
 5. Put it in the right chamber for 10-45 minutes(etch).
 6. Clean the photoresistant with water(middle chamber).
 7. (optional)To make it superclean but it back in the lightning machine for the same amount of time as earlier.
  1. Put it in the left chamber of the etch for 10-20 seconds.
  2. Clean it in the middle chamber.
  3. Put it in the right chamber for 10-40 seconds.
  4. Clean it in the middle chamber. Now, your done.