Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Byggekurs er et årlig kurs i lodding og grunnleggende elektronikk med en liten intro til mikrokontrollere, arrangert av OV. Det er et av de mest tradisjonsrike kursene til OV og har røtter tilbake til 1980-tallet. Deltagere på kurset får bygge seg en egen imponator, ofte med logoen til sin linjeforening.

Kurset går over tre dager, én teoridag og to praktiske dager på elektronikklab.

Ye Olde Imponator