Kun for gravering. Dette er at laserkutteren simulerer gråtoner ved å gravere inn prikker i forskjellig tykkelse i stedet for å gravere jevnt. For å bruke dette må en i RDworks trykke på bilete ein vil dithere, trykke på knappen i symbolmenyen som heitar "BMP", krysse av boksen som heitar "Dither",  dotte av rundingen som heitar "Net graphic, og sette ein frequency(dps/lines per inch). Erfaring av denne DPSen er lagt til i seksjon for laserparameter. For å få best mogleg resultat, er det ein god ide å auke kontrasten i bilete du skal Lasere, sånn at den lysaste delen er heilt kvit, mens den mørkaste er heilt svart. På denne måten vil det ikkje blir prikkar overalt, kun ved gråtonene.

Kjente problem

StatusProblemWork-aroundLøysing / foreslått løysing
LøystY-aksen blir ikkje kalibrert riktig. BODOR trur Y-aksen endar der laserhovudet er ved oppstart.Ikkje funne

Koble datamaskinen til BODOR. Start RDWorks og gå til fanen `User` på høgre side av skjermen. Scroll ned til `rotation` og sett `enable rotation = no`.

Work-aroundX-aksen blir ikkje kalibrert riktig. BODOR står og hakkar på høgresida ved kalibrering, fordi endestoppbrytaren ikkje fungerar.

Ved kalibrering, trykk nødstoppen før hovudet når høgresida.

Eventuellt, trykk på endestoppbrytaren manuellt med eit flatskrujern.

Erstatt endestoppbrytar.
  • No labels