Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eurorack har blitt foreslått som format for kasse til unfuck. Denne har fordelen at det finnes ferdige moduler for diverse signalbehandling, det finnes masse ressurser for kassebygging, og det går ann å putte en unfuck modul i en analogsynth.

  • No labels