Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

LED-matrisen i Glassgården er drevet av Ink, via coax-kabelen som er koblet til på baksiden. Den er en av våre eldre, kjørende prosjekter og sånn sett veldig stolt av den. Problemet med at den er gammel er da også det at den er skrevet i Perl. Det er særdeles få i nyere tid som har kunnskapene til å gjøre noe nyutvikling der.

koden sender ut et signal på seriell, som er dyttet videre over bnc av et driverkort. Kablene går så videre nedover gangen til et datarom der den er koblet videre og kommer ut av taket over der ledmatrisen står.

-Super, portet fra wiki

Software

git.omegav.no/edb/ledmatrise

Koden er også plassert i /opt/ på ink. 

  • No labels