Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
loddepils (liten L) er en alkoholenhet som konsumeres for å bli kvitt skjelving på hånden når man lodder. Se også loddetorsk.

Loddepils er et lavterskel, generisk arrangement på OV der vi ordner drikketillatelse for en kveld. Det er i utgangspunktet tenkt som en arena for å jobbe med eller diskutere prosjekter, men man kan gjøre hva man vil mens man pilser (eller ikke pilser). Loddepils arrangeres fredager på partallsuker (2019).

  • No labels