Selv om OV stiller med hengelåser på prosjektskapene står de fritt tilgjengelig utenfor OVs lokaler uten noe vakthold. Med andre ord skjer all oppbevaring på OV til syvende og sist på eget ansvar. 

Hvis noe blir stjålet fra skapet ditt har du mulighet til å melde det til politiet, eller f.eks. ta kontakt med NTNU Vaktservice.

Prosjektskapene er til bruk for alle medlemmer av Omega Verksted. OV tilbyr i utgangspunktet ikke lagring av prosjekter eller andre private eiendeler noe annet sted enn prosjektskapene for medlemmer.

Hvordan få prosjektskap

Ta kontakt med et styremedlem som kan registrere et til deg. Du må oppgi navn, epost og hvilket prosjekt du ønsker å registrere prosjektet på. 

Regler for prosjektskap (kortversjon)

Something somethin 2 semestre, ikke farlig materiale slik som definert under, OV reserverer seg retten til å kaste uten forvarsel dersom reglene under ikke overholdes.

Regler for prosjektskap (fullversjon)

 • Skap lånes for opp til ett skoleår (to semestre) om gangen. 
  • Fornying av skap er begrenset til maks 2 ganger per prosjekt, tar det lengre tid en dette og ikke jobbes med bør det kanskje oppbevares hjemme. 
 • En person kan låne maks 2 skap til private prosjekter.
  • OV-prosjekter er unntatt denne regelen, men man skal unngå at døde OV-prosjekter tar opp plass hvis de ikke jobbes med aktivt.
 • Skapene tømmes hver sommer så lenge ikke låntaker aktivt fornyer lånetiden.
  • Det sendes ut varsel rundt starten av eksamenstiden med frist til slutten av eksamensperioden. Dersom skapet ikke er tømt eller fornyet innen dette blir det sendt ut en purring og skapet tømmes en uke etter dette.
 • OV tar ikke ansvar for innholdet i skapet så ting lagres på eget ansvar.
 • OV reserverer seg retten til å åpne skap der det mistenker brudd på regelverket.
 • Det er ikke mulighet til å på egenhånd bytte lås på skapene. 
 • Alle skap på utlån skal være assosiert med et spesifikt prosjekt.
  • Det er mulig å bruke det lånte skapet til flere prosjekter, men dersom det registrerte prosjektet er ferdigstilt skal man avslutte låneforholdet og eventuelt registrere skapet på et annet prosjekt.
  • Skap med innhold men uten registrert aktivt prosjekt vil også tømmes, og dette kan skje uten forvarsel utenom den vanlige varslede ryddingen.
 • Innhold i skapet skal være i henhold til Norsk lov og oppbevares i henhold til gjeldende forskrifter
 • Det kan ikke oppbevares farlig materiale i skapene.
  • Li-Ion batteri med energikapasitet på mer enn 18Wh må oppbevares i egnede batteriposer/bokser Dette tilsvarer to løse 18650 celler med kapasitet på 2500mAh.
  • Oppbevaring av slike batterier med total energikapasitet over 100Wh er ikke tillatt. Utregning av wattimer for dine batteri kan du gjøre her.
  • Unntatt disse grensene er batterier i hele CE-merkede produkter.
  • Batterier skal oppbevares på en forsvarlig måte som forhindrer kortslutning eller varmgang.
  • Farlige kjemikalier, eksempelvis brannfarlige eller etsende, skal ikke oppbevares. Ved usikkerhet, kontakt styret.
 • For at OV-prosjekter skal få prosjektskap kreves det at det opprettes en Confluenceside for prosjektet slik at andre kan følge med og involvere seg.
 • Etter skapet er ferdig lånt skal kodelås resettes til kode vedlagt i varselet, slik at livet blir enklere for nestemann.
 • Brudd på reglementet kan medføre utkastelse fra skap med en måneds frist for utflytting. Etter en måned sendes det ut en purring og skapet tømmes en uke etter dette.
  • Dersom regelbrudd inneholder farlige materialer kan dette fjernes umiddelbart. 
 • Når et skap tømmes etter de overstående reglene overdras eierskapet av innholdet til Omega Verksted. Det kan ikke forventes å få tilbake innhold etter dette. 


OV avvikler prosjektboksene inne i på verkstedet, dersom du har noe lagret der må dette flyttes ut i prosjektskap.


 • No labels