Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Spec

 • Samme som TK-101
 • Eurorackformat
 • Signalinnputtspenning (funksjonell): 0V - 5V, leses som logikk
  • Logiske thresholdverdier TBD
 • Signalinnputtspenning (absolutt): −6V - +12V

Virkemåte

Firmware

Versjoner

V1.1

Release: 2019-02-18

Changelog

 1. Forket fra TK101 unfuck til eurorack format
 2. Reindeksert S1 og S2 til S0 og S1
 3. Byttet om "optisk out" og "debug out"
 4. debug out koblet til buss-konnektor
 5. Lagt til minijack input
 6. Lagt til bryter
 7. Byttet D1 fra smd til 5mm gul led
 8. Flyttet potmetere fra ledning til på kortet
 9. Inngang fra buss, med headere for addressering
 10. In1 koblet til eurorack bussen med valgfrie 0ohms motstander

Errata

 1. Hull i frontpanel til bryter er ~0.1mm for lite, må borres ut ved montering
 2. Pinne 1 markering til power connectoren er feil. Skjemaet er tegnet med feil pinout.
 3. Pinout til optisk ut connector matcher ikke med pinout på optisk connector
 4. Mangler GND testpoint
 5. Ikke tolerant for vilkårlig eurorack-input: -6V absolutt maks reversspenning på optokobleremitter. spenningsclamping til ±5V eller 0-5V anbefalt.

Produserte kort

SNVMontertFW


PlasseringKommentar
011.1(tick)eb0dd6f6


TK-100 SN:01
021.1(tick)eb0dd6f6


TK-100 SN:01
031.1(tick)eb0dd6f6


TK-100 SN:01
041.1(tick)eb0dd6f6


TK-100 SN:01
051.1(tick)eb0dd6f6Øystein


Logg

2020-02-04 SN:02 Når dette kortet plugges i 5V så faller 5V bussen til 2.7V, trekker mye strøm?

2020-02-04 SN:01 Når dette kortet plugges i 5V så faller 5V bussen og stiger igjen, sinuskurve ish, trekker mye strøm?

 • No labels