Anonyme innmeldingsskjema

Felles: https://forms.gle/YkeqLLsJcEPaGYV38

Kvinnelig tillitsvalgt: https://forms.gle/s16GMr3uKjdAfDdJ8

Mannlig tillitsvalgt: https://forms.gle/yz3fZ6bTPYt9s12s8


Omega Verksted har to tillitsvalgte - Emilie Marty Bye (V24-H24) og Ulrik Garmark Anker (V24-V25). Disse kan hukes tak i på OV om man ønsker å dele noe, kontaktes via skjemaene som ligger over, eller så kan mail sendes på følgende mailadresser:

hun_tillitsvalgte@omegav.no

han_tillitsvalgte@omegav.no


  • No labels