Bruk

 1. Finn frem UltraViolentLamp fra Hylle 6 på gamle OV.
 2. Skru på belysningsmaskinen (høyre side, begge brytere) og velg ønsket eksponeringstid. Dette avhenger av fotoresisten på kortet, men 120 sekunder er ofte en grei tid. Pass på å legge transparenten riktig vei (ikke opp/ned).
 3. Merk at UltraViolent ikke er like god til å belyse undersiden som oversiden. Det kan derfor være lurt å kjøre belysningsprosessen to ganger, der man snur PCB-en etter første gang.
  1. Ensidig kretskort: Riv av den lysblokkerende teipen og plasser kortet og transparenten "sandwiched" i belysningsmaskinen. Lukk lokket, fest låsene PÅ BEGGE SIDER og trykk på "Start".
  2. Tosidig kretskort: Klipp ut designet fra transparenten og teip dem sammen slik at du kan stikke kortet inni. Riv så av den lysblokkerende teipen på begge sider, plasser kortet inni "lommen" du laget og legg det i belysningsmaskinen. Lukk lokket, fest låsene PÅ BEGGE SIDER og trykk på "Start".
 4. Når maskinen piper er kortet ferdig eksponert. Åpne låsene, ta ut kortet, lukk lokket, fest låsene PÅ BEGGE SIDER og slå av maskinen.
 5. Fjern transparentene. Du kan nå gå til etsemaskinen ("etsen"/"etsebadet").


Lyst toppLys bunn

Bilde 1: Resultat etter etsing og UV fra lokket til UltraViolent

Bilde 2: Resultat etter etsing og UV fra bunnen til UltraViolent

Reparasjon

Bytte av skjerm i lokket:

Fra tid til annen kan det hende at plastskjermen i lokket skades av skarpe komponenter eller katastrofal PCB-farge lekkasjer. Da er det lurt å bytte den, slik at UV-lyset fordeles jevnt igjen.

 1. Sjekk at AZ210 Gasket Die og AZ210 Mylar Film eksisterer på baklager.
  1. Hvis det er tomt må nye reservedeler bestilles. Dette kan gjøres ved å kontakte MegaUK direkte: sales [at] megauk.com.
   1. Alternativt kan man sende epost til Krepro dersom man ønsker seg en ny brevvenn.
 2. Riv forsiktig eksisterende skjerm og skumstriper av lokket. Skrap større limrester bort med et verktøy av plast, eller noe annet som ikke skraper opp malingen.
 3. Bruk tørkepapir + rødsprit til å fjerne de siste limrestene og rengjør området grundig.
 4. Skjær ut en rute av Mylar Film, den skal være stor nok til å dekke åpningen i lokket, men liten nok til at skumstripene fortsatt har en ca. 1cm bred kontaktflate direkte med lokket.
 5. Legg en ca. 1cm bred stripe av stødig tosidig teip langs kantene av plastskjermen.
 6. Lim skjermen på lokket. Det er viktig et den sitter så tett og jevnt som mulig. Det er lurt å låne et ekstra par hender til dette steget.
 7. Lim Gasket Die langs kantene av plastskjermen. Det er viktig at:
  1. Det er en ca. 1cm bred flate der hver stripe har kontakt med lokket, og ca. 1cm bred flate der den har kontakt med plastskjermen.
  2. Hjørnene har god kontakt med hverandre.
 8. Lim hjørnene på skumstripene sammen med plast-kompatibel superlim, slik at de er tette. Prøv å ikke søle for mye.
 9. Test UV-kammeret og verifiser at vakuum produseres.


Bytte rør

Ekstrarør ligger på Grovmeck over boksen som har plasering: seksjon 700, rad 41.