Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Status

  • spolevikling for overføring av data er kortsluttet, må vikles ny.
  • Bør bruke hylser for å unngå samme problem i fremtiden

ToDo:

  •  Akryl-case
  •  En mer fast strømforsyning for motoren (fin en riktig trafo rundt 40V?)
  •  Fast strømforsyning for induksjonsstrømøverførings driver (bruker 15V, men kanskje standard 12V blir nok? må testes)


POV-display laget av Magnus Andersen i 2004 i følge PCBen.

...

Empirisk ble det funnet ut at ~40V RMS (AC) er det optimale for POV-skjermen.

Ting som gjenstår

...Strømforsyning:

Krav

~36-42 V AC RMS for motoren (0.5A?)

...