Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Arenaen ser slik ut:


Totalt består den av 6 leksanplater, 4 bunnvinkler, 4 toppstykker, 4 hjørnevinkler og 3 takplater.Oppbevaring

Arenaen oppbevares på G041, et av lagrene til vaktmesterne. Det går under navnet "Støvlageret" hos dem. Husk at arenaen kun kan hentes ut i vaktmesternes arbeidstid (man-fre 07:00-15:00)! Plassering av arenaen på G041 per H19 er slik:  • No labels