Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alternativt navn: Biological Mist / Bio Mist


Introduksjon:

Prosjektet går ut på å designe et automatisk vanningsystem med fuktsensorere, og vekstlys.

Systemet ..... fungerer ikke enda / eksisterer ikke enda


(Insert shit bilde  av systemet her)


Teknisk løsning:


(Insert shit bilde av det ordentlige sustemet, men elektronikk)  • No labels