Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prosjektoren er WIP

SMART dokumentasjon

For å skru på prosjektoren kan man enten koble til via RS232 eller ethernet. 

  • No labels