Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

OV burde ha utstyr og materiell egnet til e-tekstiler og wearables!

Inspirasjon:

http://www.kobakant.at

http://www.kobakant.at/KOBA/e-stitches-berlin-4-unusual-e-textile-techniques/

http://www.kobakant.at/KOBA/trombone-breathing/

  • No labels